Vítejte na strankach soudní tlumočnice Mgr. Ludmily Baskakové

Reference:

Věřím, že nejlepší referencí na jakoukoli činnost je dlouhodobě kvalitně odváděná práce. Následuje stručný rozcestník do několika kategorií, které společně tvoří základní přehled o poskytovaných překladatelských službách. Více informací ráda sdělím po poslání dotazu na excellence@volny.cz.

Dekret_1 Dekret 2

Vzdělání a kvalifikace:

Po absolvování Doněcké státní university, fakulta románské a germánské filologie, obor anglický jazyk a literatura, hodně jsem se věnovala výuce anglického jazyka jako lektorka anglického a latinského jazyka na Vysoké škole Humanitárních věd ve městě Mariupol, jakož i ústním a písemným překladům jako tlumočnice oddělení protokolu Hlavní správy pro zahraniční ekonomické vztahy ve státním podniku Azovská Námořní Plavba /Ukrajina/. Jako aspirantka Doněcké státní univerzity jsem složila zkoušky kandidáta věd na katedře anglické literatury.
V roce 1998 jsem požádala o vydání živnostenského listu na tlumočnické a překladatelské práce. V roce 2004 byla jsem jmenována soudní tlumočnicí jazyka ruského a ukrajinského, a pak i jazyka anglického rozhodnutím Krajského soudu v Praze, a byla jsem zapsána do seznamu soudních tlumočníků České republiky.
Od roku 2005 jsem členem Komory soudních tlumočníků České republiky.
Za účelem dalšího osobního vzdělávání navštěvuji přednášky na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě v rámcích specializačního doplňkového studia pro právníky a tlumočníky, zejména kurzy: Právnická angličtina, Právnická ruština; apod. Průběžně se účastním terminologických seminářů poradovaných Komorou soudních tlumočníků České republiky.

Přehled zákazníků:

Seznam referencí uvedený níže není jen referencí vybraných společností, ale i má vlastní kladná reference na tyto subjekty. Mezi mé vážené zákazníky, se kterými se mi dlouze, dobře a tvořivě spolupracuje, mimo jiné patří (v abecedním pořadí):

ACP Traductera, s.r.o. – úřední listiny, simultánní tlumočení při jednáních
Česká správa sociálního zabezpečení – úřední listiny, simultánní tlumočení při jednáních
České vysoké učení technické – překlady vědeckých technických prácí o stavebnictví
Fakultní nemocnice Motol – překlady lékařských zpráv, protokoly provedení operací
HEINCL, s.r.o. – bezpečnostní instrukce, technické příručky
Inform Praha – tiskové zprávy, produktové informace, reklamní texty
Merkus, s.r.o. – obchodní nabídky, tiskové zprávy, produktové informace
Ministerstvo spravedlnosti ČR – překlady úředních listin, simultánní tlumočení při jednáních
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – překlady úředních listin, simultánní tlumočení při jednáních
Ministerstvo vnitra ČR – překlady úředních listin, simultánní tlumočení při jednáních
Policie ČR, státní zastupitelství a soudy ČR – překlady úředních listin, simultánní tlumočení při jednáních, výsleších a akcích
Saturn Home Appliances, s.r.o. – překlady katalogů produkce, návody a příručky
Univerzita Karlova – překlady vysvědčení, diplomů, diplomních prácí
Vysoká škola ekonomická v Praze – překlady vícejazyčných publikací
Inform Praha – tiskové zprávy, produktové informace, reklamní texty

...a další firemní i soukromí spokojení klienti v České republice i v zahraničí.