Vítejte na strankach soudní tlumočnice Mgr. Ludmily Baskakové

CENA PŘEKLADU ZA 1 STRÁNKU

Výpis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení200 – 250 Kč
Rodný list, oddací list, rozvodový list, apod.250 – 350 Kč
Potvrzení o studiu, práci, rodinném stavu, apod.250 – 350 Kč
Vysvědčení, osvědčení, diplom250 – 350 Kč
a dodatky k nim300 – 350 Kč
Plná moc, čestné prohlášení, souhlas, apod.350 – 550 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku, katastru, apod.350 Kč
Lékařské zprávy (epikrisa, apod)350 Kč (a víc dle obtížností textu)
Odborné texty, smlouvy350 Kč (a víc dle obtížností textu)
Překlad z/do angličtiny z/do češtiny.350 Kč (a víc dle obtížností textu)
Překlad z/do angličtiny z/do ruštiny, ukrajinštiny.500 - 550 Kč (a víc dle obtížností textu)
Sepsání plné moci, čestného prohlášení, apod.350 Kč (a víc dle obtížností textu)
Korektura textu100 – 200 Kč
Nostrifikace diplomu2500 Kč

Výpočet ceny překladu probíhá na základě počtu znaků nebo slov v dokumentu

1 ns (normostrana) = 1 800 znaků včetně mezer

Každá započatá stránka se počítá jako celá

Expresní poplatek (během 24 hodin) + 100 %

Expresní poplatek (na počkání) dle dohody

Nabízím slevy na překlady pro studenty, dále množstevní a věrnostní slevy

Nejsem plátce DPH – nabídnuté ceny překladů jsou konečné