Vítejte na strankach soudní tlumočnice Mgr. Ludmily Baskakové

Kalkulace

Kalkulace ceny překladu je zdarma – pošlete prosím poptávaný text na můj e-mail: excellence@volny.cz

Získané informace samozřejmě považuji za důvěrné.
Nabízím slevy na překlady pro studenty, dále množstevní a věrnostní slevy.
Nejsem plátce DPH – nabídnuté ceny překladů jsou konečné. Zároveň s cenou sdělím možný termín dodání překladu.

Odpověď na "Proč jsou Vaše ceny tak nízké/vysoké?" a jiné související dotazy naleznete v sekci "často kladených otázek".

Výpočet ceny překladu probíhá na základě počtu znaků nebo slov v dokumentu. Přesnou cenu překladu Vám ráda vypočtu předem na základě textu poslaného k náhledu podle jeho odbornosti, obtížnosti/snadnosti zpracování, požadovaného termínu a celkového rozsahu. Kalkulace ceny překladu pro Vás představuje jistotu, že budete vždy přesně vědět, kolik bude překlad stát, než se rozhodnete jej objednat. Občas Vám můžu dát jen předběžný odhad (ruština, ukrajinština - kvůli rozdílu v obsahu abecedy), přičemž výsledná cena se vypočte až na základě hotového překladu.

Jedna normostrana (ns) = 1 800 znaků včetně mezer. Údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word, funkce Nástroje - Počet slov. Překlady v Excelu nebo PowerPointu funkci počtu slov nemají, proto se veškerý text kopíruje do wordového dokumentu, kde se poté spočítá výše uvedeným způsobem. U needitovatelných formátů (obrázky, audio záznamy, pdf…) můžu dát také jen předběžný odhad.

Za objednaný překlad a tlumočení překladatel vystaví fakturu nebo příjmový pokladní doklad, jejichž splatnost je dle dohody se zákazníkem buď předem, zálohou nebo po uplynutí nějaké doby. V případě, že je překlad rozsáhlý (více než 6 normostran v jedné zakázce) nebo tlumočení je příliš obtížné (tři a více jazyků), nebo v odůvodněných případech se na podmínkách se zákazníky překladatel domlouvá individuálně (záloha za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši atd.). Podkladem pro cenovou kalkulaci překladu je platný ceník překladatele uveřejněný na webových stránkách www.baskakova.eu, případně individuální ceník překladů odsouhlasený mezi zákazníkem a překladatelem. Za poskytnuté překladatelské a tlumočnické služby se zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Každá započatá stránka překladu se počítá jako celá. Každá započatá hodina tlumočení se počítá jako celá. Při zrušení nebo změně termínu tlumočení zákazník musí upozornit tlumočníka dopředu s předstihem (do 3 dní), jinak mu propadné záloha za poskytnutí tlumočnických služeb. Expresní poplatek (během 24 hodin) činí 100 % ceny, expresní poplatek (překlad na počkání) dle dohody. Při dlouhodobé spolupráci mohou být poskytnuty individuální ceny. Při úmyslném neodůvodněném neuhrazení objednané zakázky je překladatel oprávněn postupovat dle uvážení a přijmout příslušná opatření.

Objednávka překladů probíhá písemně – nejčastěji e-mailem s uvedením fakturačních údajů. Objednávku potvrdím a sdělím cenu překladu nebo odhad ceny (konečná cena se u needitovatelných formátů počítá z výsledného rozsahu překladu). Účtuji příplatky za obtížnost zpracování překladu, expresní dodání nebo za práci o víkendu, a s cenou i časem se snažím vyjít zákazníkům vstříc.

Fakturace překladu probíhá ihned po vyhotovení zakázky za všechny objednané a přeložené texty. Splatnost faktury je standardně 14 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě.

V případě rozsáhlého překladu (více než 6 normostran v jedné zakázce) nebo v odůvodněných případech se na fakturaci domlouvám individuálně (záloha za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši atd.). Při dlouhodobé překladatelské spolupráci a větších zakázkách se spolu můžeme domluvit na individuálních podmínkách.

Veškeré informace získané z poptávaných nebo překládaných textů považuji za naprosto důvěrné a ručím za zachování své mlčenlivosti. S některými společnostmi mám podepsanou příslušnou dohodu o zachování důvěrnosti informací.

Ráda odpovím otázky týkající se překladatelských služeb. Ty nejčastěji kladené jsou v sekci často kladených otázek.